Mentale training, mentale begeleiding en psychologische begeleiding

Mentale training

Aan mensen uit de sport, het bedrijfsleven en de artistieke wereld worden systematisch mentale vaardigheden aangeleerd. Na een intakegesprek wordt een traject opgestart op maat van (de hulpvraag van) de cliënt(en). Ook is er mogelijkheid om een uitgebreid psychodiagnostische screening uit te voeren (persoonlijkheid, omgaan met problemen, competitiebeleving, ...).

De mentale vaardigheden die kunnen worden aangeleerd/getraind zijn onder andere:

Doelen stellen

  Visualisatie (imagery)

Gedachtecontrole 

  Wedstrijdvoorbereiding

Zelfspraak

  Zelfvertrouwen

Motivatie

  Omgaan met emoties

Aandacht – Concentratie Spanning – ontspanning (Ademhaling;Veel voorkomende hulpvragen zijn faalangst, trainingsniveau niet halen in topprestaties, gebrek aan zelfvertrouwen, concentratieproblemen, motivatieproblematiek, falen op belangrijke momenten of onder druk, te veel of te weinig spanning, goed zijn maar nog beter willen worden, wedstrijdstress of andere stressgerelateerde klachten, trauma’s (door bijvoorbeeld val of blessure), ...

Een traject van mentale training neemt gemiddeld 10-15 sessies in beslag van elk ongeveer een uur. Sessies worden gemiddeld om de twee weken gepland. Tijdens het intakegesprek worden de praktische afspraken gemaakt en wordt de samenwerking op transparante manier besproken.

Mentale begeleiding

Wanneer de mentale training rond is kan worden overgegaan tot mentale begeleiding. Mentale begeleiding beïnvloedt aspecten zoals keuzes, relaties, persoonlijkheid en mentale training. De frequentie van de contacten wordt herbekeken en gaat meestal omlaag in vergelijking met de frequentie van de sessies in de mentale training. Afhankelijk van piekmomenten in een seizoen, belangrijke wedstrijden, opfrissing, onverwachtse gebeurtenissen, fase in een carrière, ..., krijgt deze frequentie van contact vorm.

Psychologische begeleiding en psychotherapie

Wanneer de hulpvraag van de cliënt meer betrekking heeft op de algemene levenskwaliteit kan gesproken worden van een traject van psychologische begeleiding. Zulk een traject is binnen GAME nog sterker gebaseerd op de (cognitieve) gedragstherapie en overstijgt de sport- of prestatiepsychologie. Zich algemeen slecht voelen, angstgevoelens, persoonlijke moeilijkheden, gebrek aan zelfvertrouwen, ..., kunnen onderwerp vormen van deze begeleiding.

Een basisprincipe van de gedragstherapie is dat ons denken, handelen en voelen grotendeels gebaseerd is op onze leergeschiedenis. Binnen de therapie wordt nieuw gewenst gedrag aangeleerd en ingeoefend. Evidence-based werken (gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek) is zeer kenmerkend voor de gedragstherapie. Het is een methode waarin samenwerking en transparantie centraal staan. Gedragstherapie is uitermate geschikt voor de behandeling van angstklachten, depressieve klachten, stressgerelateerde klachten, psychosomatische klachten, problemen met zelfbeeld en zelfvertrouwen, trauma, burnout, fobieën, dwangklachten, ...

Ik heb geen echt probleem maar wil gewoon alles uit mijn carrière halen en voel dat ik op het mentale vlak nog progressie kan maken
[ profvoetballer ]